Welkom

Van harte welkom op de website van SHV Zeeland.

Onze naam staat voor SchuldHulpVrijwilligers. Enkele jaren geleden zijn wij op initiatief van het Leger des Heils gestart in Goes. Sinds het begin van 2017 is ons werkgebied uitgebreid over de provincie Zeeland. Wij vormen met elkaar een enthousiaste groep van vrijwilligers die zich graag in willen zetten voor mensen in financiële nood. Het aantal hulpvragers groeit nog steeds. Zij melden zich aan via de website of worden door gemeenten, kerken en andere instanties naar ons doorverwezen. We zijn blij met alle vrijwilligers die zich willen inzetten om aan de groeiende hulpvraag tegemoet te kunnen komen.

Onze vrijwilligers beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om mensen met financiële problemen zo goed mogelijk te helpen en bij te staan. Daarbij wordt allereerst geluisterd naar het verhaal achter het probleem. Vervolgens wordt gekeken hoe de situatie zo snel mogelijk gestabiliseerd en verbeterd kan worden.

U kunt direct contact met ons opnemen voor meer informatie of hulp.