Welkom

Van harte welkom op de website van SHV Zeeland.

Onze naam staat voor SchuldHulpVrijwilligers. In 2014 zijn wij gestart op initiatief van het Leger des Heils in Goes. Sinds het begin van 2017 is ons werkgebied uitgebreid over de provincie Zeeland, waarbij de activiteiten per regio verschillen.  Wij vormen met elkaar een enthousiaste groep van 65 vrijwilligers die zich graag in willen zetten voor mensen in financiĆ«le nood. Het aantal hulpvragers groeit nog steeds. Zij melden zich aan via de website of worden door gemeenten, kerken en andere instanties naar ons doorverwezen. We zijn blij met alle vrijwilligers die zich willen inzetten om aan de groeiende hulpvraag tegemoet te kunnen komen.

Onze vrijwilligers beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om mensen met financiĆ«le problemen zo goed mogelijk te helpen en bij te staan. Daarbij wordt allereerst geluisterd naar het verhaal achter het probleem. Vervolgens wordt gekeken hoe de situatie zo snel mogelijk gestabiliseerd en verbeterd kan worden.

U kunt direct contact met ons opnemen voor meer informatie of hulp.