Hulpvrager

Krijgt u meer rekeningen dan u kunt betalen?

Dan bent u niet de enige. In Nederland zijn er ongeveer een miljoen huishoudens die door diverse oorzaken in de problemen dreigen te raken.

Zoekt u iemand die u steunt en met u meegaat in uw proces om uw financiën weer op orde te brengen? Dan kunt u een beroep op ons doen. Een coördinator van SHV Zeeland maakt graag kennis met u om te bekijken wat er nodig is zodat u weer grip krijgt op uw financiën.

Een schuldhulpvrijwilliger biedt:

• een luisterend oor

• hulp aan huis, met de rekeningen op de keukentafel

• hulp bij het op orde krijgen en houden van het huishoudboekje                          

• ondersteuning bij het voorkomen van schulden

• ondersteuning tijdens en na schuldhulpverlening

• kortom: een schuldhulpvrijwilliger is uw steun en toeverlaat in een moelijke fase van uw leven.