Nieuws

Kledingwinkel Middelburg (korpsgebouw)
Het Zwin 1, Middelburg, 0118-615247
Geopend dinsdag en donderdag van 9.30 uur tot 13.00 uur.

 

GR de Bevelanden: Regelingen minima 2021         Download Over de minima regelingen

Giftenbeleid Participatiewet                                      Download Giftenbeleid

Brief Jeugd en Tienerkamp 2021                              Download Brief Leger des Heils 

Aanmeldformulier Jeugdvakanties 2021                 Download: Aanmeldformulier