Regio Walcheren

Regio Walcheren

Als Leger des Heils SHV hebben we sinds 1 januari 2024  7 vrijwilligers op Walcheren we werken nauw samen met:

•    Humanitas thuisadministratie Walcheren: ta.walcheren@humanitas.nl

•    Schuldhulpmaatje Walcheren: Coördinator SHM Walcheren  (coordinatorwalcheren@gmail.com)

Dienstencentrum Leger des Heils, Zwin 1 te Middelburg, op deze locatie is er op donderdagmorgen spreekuur op afspraak. walcherenshv@zeelandnet.nl, of via 1 van de medewerkers.

Medewerkers welzijn Vizita, die de bewoners in de wijk naast het Zwin begeleiden.

•    Gratis inloopuren:

•    Het inloop uur in Middelburg is elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.

•    Het adres is: de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7 in Middelburg.

Heb je geldzorgen, kom bij ons langs. Het is gratis en vrijblijvend. 

Een afspraak maken is niet nodig. Ook jongeren met vragen over geldzaken zijn van harte welkom


 Info dagdelen Walcheren najaar 2024:
Woensdagmorgen 4 september: van 10.00 tot 11.30 uur.
Intervisie: thema begeleiden (ex-)zzp-ers, m.m.v
consulenten GR Schulddienstverlening en BBZ.
samen met vrijwilligers Goes, Klein Frankrijk 17 te
Goes

- Donderdagmorgen 10 oktober: bijpraten en
kennismaken met nieuwe medewerker
Leger des Heils Middelburg Gert Kraaijveld,
locatie Zwin 1 te Middelburg van 10-11.30

Vrijdagavond 8-11 2024: etentje met shv-
vrijwilligers en partners. Samen met vrijwilligers in
Goes. Inloop vanaf 17.00. Start maaltijd 17.30.

Dinsdag morgen 17-12-24, kerstkoffie
Tijd: van 10.00 uur tot 11.30, in Leger des heils
dienstencentrum , Zwin 1 te Middelburg.

 

Vrijwilligersontmoetingen najaar 2024 SHV Schouwen Duiveland.-Woensdagmiddag 28-8-24: lunch SHV Vrijwilligers, info locatie
volgt nog.

-Donderdagmiddag 10-10 2024: netwerk –keten bijeenkomst
in gebouw smwo sd, thema nog niet bekend, van 15.00-16.30
of wo 10-10???

- Donderdagmiddag 19-12-24: 15.30-16.30 koffie drinken en
uitreiken kerstpakketten cliënten in de Poststraat.

 

Info dagdelen najaar 2024 SHV Zeeland Tholen:
Begin sept-oktober 2024 excursie woningbouwvereniging
Stadlander, datum volgt nog.


Donderdagmorgen 7-11 2024: netwerk bijeenkomst in
gemeentehuis samen met marja, schulddienstverlening als
thema, info door Hana en Janine.


Woensdagmiddag 18-12-24: 15.00-16.30 koffie drinken en
uitreiken kerstpakketten cliënten in de loods.