Regio Schouwen-Duiveland

Welkom bij de Regio Schouwen-Duiveland

Coördinator: Henk

T: 06 - 2251 9413

M: henk@shvzeeland.nl

Het was pas geleden een indrukwekkende bijeenkomst te Rotterdam. Ten eerste de onderzoeksresultaten: een uitgebreid dataset wat overigens geen verbetering tov 3 jaar geleden weergaf; eerder een verslechtering. In de rapportage een 6 tal conclusies en aanbevelingen aan zowel overheid als kerken. Verder kwam het armoedevraagstuk ook praktisch uitgebreid aan de orde, 'Ervaringsdeskundigen' werden in de gelegenheid gesteld om hun ervaringen te delen. De bijeenkomst eindigde in gezamenlijk koor met de 'Straatklinkers' (zang/muziekgroep van 'ervaringsdeskundigen') Je kunt een verslag van de bijeenkomst en ook de onderzoeksresultaten terugvinden op de site: knooppuntkerkenarmoede.nl 

 

https://www.shvzeeland.nl/postcafe-regio-schouwen-duiveland  Het Postcafe dat op 2 Juli a.s. wordt geopend voor inwoners met een lage taal- en/of rekenvaardigheden op Schouwen-Duiveland. Wij zijn daarvoor het project "U kunt op ons rekenen!" gestart, dat ondersteund wordt door de Stichting Lezen&Schrijven en de gemeente Schouwen-Duiveland. Graag willen we op de bijeenkomst vertellen over dit project en de mogelijkheden die het project ook uw organisatie biedt.