Links

https://schuldenwijzer.nl/   nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden.

https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/handige-adressen/  handige adressen, van Radar

https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/voorbeeldbrieven  voorbeeldbrieven van consumentenbond

https://www.fraudehelpdesk.nl/   laat je goed voorlichten, Fraude Helpdesk

https://persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl/#/panel/0

https://meerkosten.nl/  Handicap of chronisch ziek:  laat geen geld liggen

https://www.judex.nl/   er veel informatie

https://www.huurcommissie.nl/   Bereken de juiste huur

https://www.ikbenfrits.nl/einde-looptijd-aflossingsvrije-hypotheek/#/   bereken je huidige aflossingsvrije hypotheek

http://moneyways.nl/themas/  hulp voor jongeren met schulden

http://www.schuldinfo.nl/fileadmin/kwijtschelding/invoerBeslag.php?  Beslagvrijvoet berekenen

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/houdt-u-door-verrekening-van-een-toeslagschuld-te-weinig-geld-over-om-de-kinderopvang

https://www.hetcak.nl/regelingen/wanbetalers  Problemen met betaling Zorg

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoede-en-schulden  Het Rijk steekt een handje toe...

https://www.free-learning.nl/  Free Learning is een initiatief van LOCOmotion en Vilans. 

https://oefenen.nl/programma/soort/rekenen_geld  Leer meer over rekenen en geld

https://oefenen.nl/programma/lees_en_schrijf_geld_en_rekenen__nieuw  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/05/24/normenbrief-juli-2018   Normenbrief Rijksoverheid

http://www.schuldinfo.nl/  &  https://www.schouderseronder.nl/