Vrijwilliger worden

 

Heb je belangstelling om als vrijwilliger mensen met financiële problemen te begeleiden?

Lees het onderstaande en meld je aan

Heb je:

- ongeveer 2-4 uur per week beschikbaar voor vrijwilligerswerk, ook af en toe overdag?
- een open houding naar andere mensen, ook al hebben ze een andere achtergrond?
- gevoel voor orde en cijfers?

En ben je:

- initiatiefrijk, daadkrachtig en stabiel?
- eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig?
- bereid zoveel als mogelijk aan de informatie- en trainingsbijeenkomsten deel te nemen?

Kun je:

- je minimaal 2 jaar inzetten als vrijwilliger?
- maandelijks contact onderhouden met de coördinator?
- gemotiveerd blijven ondanks dat verwachtingen misschien niet uitkomen?

Wij bieden:

- boeiend en zinvol vrijwilligerswerk
- een training tot SchuldHulpVrijwilliger
- een inspirerend team van vrijwilligers
- leerzame bijeenkomsten met intervisie en vakinhoudelijke workshops.

De voorwaarden:

- 21 jaar of ouder en het leven, inclusief de eigen financiën, op orde hebben
- verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen (de kosten hiervan worden vergoed)
- kennismakingsgesprek met de coördinator
- minimaal MBO opleidingsniveau.

Interesse?

Neem contact met ons op en meld je aan